ทีมงานโฆษก

พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์
โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ/รอง ผบช.ภ.2
+66816189246yingyos@me.com
พ.ต.อ.หญิง ศิริกุล กฤตพิทยบูรณ์
รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พ.ต.อ.ศิริวัฒน์ ดีพอ
รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ
รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ