ทีมงานโฆษก

พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์
โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ/รอง ผบช.สตม.
+66816189246yingyos@me.com
พล.ต.ต.เขมรินทร หัสศิริ
รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ/ผบก.ตท.
พ.ต.อ.หญิง วิชญ์ชยากร ณิชาบวร
รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ/รอง ผบก.สท.
พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ
รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ/รอง ผบก.สอท.1
พ.ต.อ.ศิริวัฒน์ ดีพอ
รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ/รอง ผบก.ปอท.