30 ก.ย.2563 พิธีลงนาม รับ-ส่งมอบหน้าที่ ผบ.ตร.

วันที่ 30 ก.ย. 2563 เวลา 12:57 น.พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร.ทำพิธีเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมตรวจแถวกองเกียรติยศ วางพุ่มราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ และถวายราชสักการะพระบรมรูป รัชกาลที่ 9 พร้อมลงนามในเอกสารรับ-ส่งมอบหน้าที่ มอบตราสัญญลักษณ์ และมอบธงประจำตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ให้กับ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข รองผบ.ตร.ซึ่งได้รับการโปรดเกล้าฯดำรงตำแหน่งเป็น ผบ.ตร.คนที่ 12 โดยมีข้าราชการตำรวจตั้งแถวแสดงความเคารพ บนเวที พล.ต.อ.จักรทิพย์สวมกอด พล.ต.อ.สุวัฒน์ แสดงความยินดี ก่อนทักทายข้าราชการตำรวจที่ร่วมงานโดยมีข้าราชการตำรวจตั้งแถวมอบดอกไม้ ถือป้ายไฟ “ด้วยรักและผูกพัน ผบ.ตร.จักรทิพย์” อำลาผบ.ตร. ก่อนขึ้นรถออกจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.จักรทิพย์ยังได้สวมกอด พล.ต.อ.ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.) โดยมีพล.ต.อ.สุวัฒน์ ผบ.ตร.คนใหม่ เดินไปส่ง พล.ต.อ.จักรทิพย์