9 ต.ค. 63 กฟน.ขานรับ จับมือตร. ติดกล้องทั่วกรุง

9 ต.ค. 63 – วันนี้ช่วงเช้าที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ นายจตุรงค์ สุริยาศศิน รองผู้ว่าการ กฟน. พร้อม นายคมสัน ทองศิริ ประธานสหภาพ กฟน. และ นายนิพัทธ์ เหลืองดำรงค์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ กฟน. เข้าพบ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร.หารือข้อราชการในเรื่องการขับเคลื่อนการดำเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิดในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร จำนวน 50 เขต ที่เป็นจุดล่อแหลม จำนวน 5,000 จุด เพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามปัญหาอาชญากรรมสร้างความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินให้กับประชาชน รวมถึงสนับสนุบงานของตำรวจในการรวบรวมพยานหลักฐาน และติดตามตัวผู้กระทำความผิดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

โฆษก กฟน. เปิดเผยว่า กฟน. ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่จำหน่ายและดูแลความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ มุ่งมั่นขับเคลื่อนวิสัยทัศน์พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร  จึงพร้อมให้ความร่วมมือในการสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย กฟน. มีความเชี่ยวชาญพร้อมในการให้บริการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในบริเวณจุดเสี่ยง จำนวน 5,000 ตัว ซึ่งถือเป็นเครื่องมือสนับสนุนในการทำงานให้แก่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อเกิดเหตุจำเป็น และยินดีสนับสนุนค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด และโคมไฟสาธารณะทั่วกรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ อีกทั้งยังพร้อมให้การสนับสนุนด้านต่าง ๆ ที่เป็นสาธารณประโยชน์ร่วมกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติในอนาคต เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน