15 ต.ค. 63 – โฆษก ตร. ชี้แจงการปฏิบัติของจนท.ตร.ในห้วงประกาศใช้ “พรก.ฉุกเฉินฯ” ย้ำปฏิบัติตามกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน

15 ต.ค. 63 – โฆษก ตร. ชี้แจงการปฏิบัติของจนท.ตร.ในห้วงประกาศใช้ “พรก.ฉุกเฉินฯ” ย้ำปฏิบัติตามกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน

วันนี้ (15 ต.ค.63) เวลา 11.30 น. พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ เปิดเผยว่า ตาม ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพฯ ลง ๑๕ ต.ค.๖๓ และคำสั่ง นายกฯ ที่ ๓๖/๖๓ ลง ๑๕ ต.ค.๖๓ เรื่อง แต่งตั้งผู้กำกับการปฏิบัติงาน หัวหน้าผู้รับผิดชอบ และพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฯ ผบ.ตร.ในฐานะ หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ได้ตั้ง “กองอำนวยการร่วมแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง”หรือ“กอร.ฉ.” มี ผบ.ตร.เป็น ผอ.กอร.ฉ. ซึ่ง มีอำนาจเชิญหรือร้องขอการสนับสนุนหน่วยราชการอื่นใน กทม.ให้เข้าร่วมการปฏิบัติตามแผนการดำเนินการ โดยวันนี้ช่วงบ่ายจะมีการเชิญผู้แทนเข้าร่วมประชุมในเรื่องดังกล่าว

         นอกจากนี้ พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ ได้เน้นย้ำประชาสัมพันธ์ประชาชนไม่ให้เข้าไปชุมนุมในพื้นที่ที่กำหนด เพื่อป้องกันการสร้างสถานการณ์ไม่สงบ ซึ่งการดำเนินการของเจ้าหน้าที่กับผู้ชุมนุมตามนัยยะของประกาศฯ มุ่งหมายเพื่อยับยั้งไม่ให้มีการชุมนุมอันมีลักษณะผิดไปจากข้อกำหนดของประกาศ โดยเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติตามลำดับขั้นตอน เริ่มจากการประชาสัมพันธ์ แล้วจึงดำเนินการจากมาตรการระดับเบาไปหาหนัก ได้แก่ การระงับยับยั้ง จนไปถึงการจับกุม โดยยึดหลักสิทธิมนุษยชนและข้อกฎหมายเป็นหลัก ทั้งนี้การชุมนุมนั้นให้ดูเจตนารมณ์ของประกาศฯ กิจกรรมใดที่มีการรวมตัวกันเพื่อกิจการอื่น ๆ ซึ่งไม่ขัดต่อเจตนารมณ์ของประกาศ เช่น การสัมมนาธุรกิจ งานแต่งงาน ฯลฯนั้น ย่อมสามารถทำได้

         ส่วนในเรื่องการสั่งช่วยราชการ ตร.ทั้ง ๓ ท่านประเด็นหลักคือ การดำเนินการควบคุมผู้ชุมนุมมีการกำหนดตาม “แผนการชุมนุม ๖๓” ดังนั้นหากมีการปฏิบัติใดๆ ที่ไม่เป็นไปตามแผนย่อมจะต้องพิจารณาเพื่อหาแนวทางแก้ไข ซึ่งนายตำรวจทั้ง ๓ ท่าน เข้าใจดีอยู่แล้ว ทั้งนี้ ทาง ตร.มิได้มีเจตนาจะทำทั้ง 3 เสียขวัญกำลังใจในการทำงานแต่อย่างใดเพราะ “คนทำงานย่อมมีข้อผิดพลาด” เพียงแต่เป็นการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อจะได้ปรับปรุงแก้ไขต่อไป

            ในส่วนการแถลงข่าวนั้น กำหนดให้มีการแถลงประจำวัน ในเวลาประมาณ ๑๐.๐๐ น.ของทุกวัน เว้นแต่มีเหตุเร่งด่วนจะแจ้งเปลี่ยนแปลงให้ทราบต่อไป