31 ต.ค. 63 – ผบ.ตร.กำชับ แพทย์ใหญ่ รพ.ตร.กักตัวตำรวจคฝ.เสี่ยงโควิด และเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิด

31 ต.ค. 63 – พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษก ตร.เปิดเผยว่า พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ. ตร. กำชับแพทย์ใหญ่ รพ.ตำรวจ กักตัวตำรวจ คฝ.เสี่ยงโควิด 19 และตรวจอาการอย่างใกล้ชิด

31 ต.ค.63 พล.ต.ต.ยิ่งยศฯ เปิดเผยกรณีที่ปรากฎข่าวตำรวจ คฝ.ได้สัมผัสใกล้ชิดกับแรงงานต่างด้าวและพบว่าแรงงานต่างด้าวดังกล่าวเป็นโควิด 19 นั้น พล.ต.อ.สุวัฒน์ฯ ผบ.ตร. ได้ฝากกำชับไปยัง พล.ต.ท.โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่ (พตร.)ให้ดำเนินการตามมาตรการเกี่ยวกับโควิดโดยเคร่งครัด และให้ตรวจเยี่ยมกำลังพลที่มีโอกาสสัมผัสกับตำรวจ คฝ.ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด ทั้งเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด และเป็นสวัสดิการตลอดจนขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการตำรวจด้วย

พล.ต.ท.โสภณรัชต์ฯ พตร.ได้กล่าวว่า ในส่วนของกำลังพล คฝ.ที่เป็นชุดจับกุมแรงงานต่างด้าว ปัจจุบันได้มีการกักตัวในสถานพยาบาลเรียบร้อยแล้ว เบื้องต้นได้ดำเนินการตรวจสอบโควิดแล้วปรากฎผลเป็นลบ แต่ในชั้นนี้ยังคงแยกตัวไว้ตามมาตรการและจะได้ทำการทดสอบผลโควิดซ้ำเป็นระยะ ในส่วนของกำลังพล คฝ.ที่เป็นผู้ใกล้ชิดของตำรวจกลุ่มดังกล่าวก็ได้แยกกักตัวและได้ดำเนินการตรวจสอบโควิดแล้วเช่นกัน เบื้องต้นยังไม่ปรากฎผลว่ามีใครมีอาการติดเชื้อแต่อย่างใด

นอกจากนี้ยังได้ไปตรวจเยี่ยมกำลังพล คฝ.พัทลุง ซึ่งพักรักษาตัวอยู่ที่ พุทธมณฑล เพื่อตรวจเยี่ยมด้านสุขภาพ และสวัสดิการ โดยได้มอบเวชภัณฑ์จำเป็นบางส่วนและแนะนำให้รู้จักการป้องกันตนเองด้วยการใส่หน้ากากอนามัย รวมถึงการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์อีกด้วย