20 ธ.ค. 63 – ผบ.ตร. กำชับทุกหน่วยเตรียมรับมือโควิด -19

วันนี้(20 ธ.ค. 63) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ชั้น 20 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ได้เรียกประชุมด่วนทุกหน่วยเพื่อสำรวจความพร้อมและเตรียมรับมือกับสถานการณ์โควิด ที่อาจจะแพร่ระบาดรุนแรง โดยในที่ประชุมได้ข้อสรุปในการเตรียมรับมือกับสถานการณ์การระบาดล่าสุดดังนี้

1. สำรวจความพร้อม
ของกำลังพล อุปกรณ์-วัสดุทางการแพทย์ ที่จะต้องดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ได้แก่ หน้ากาก เจลล้างมือ น้ำยา สำรวจความพร้อมของสถานที่ราชการยานพาหนะ และครอบครัวตำรวจ รวมทั้งแฟลตตำรวจ ให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันโรค การเตรียมรับมือของห้องร้อยเวร จุดบริการต่างๆให้สำนักงานแพทย์ใหญ่และสาธารณสุขของพื้นที่ร่วมสำรวจ ในการออกคำสั่งทางราชการต่างๆ อย่าให้เกิดปัญหาเรื่องการเบิกจ่ายเหมือนครั้งที่ผ่านมา

2. การเตรียมข้อมูลชั้นต้น
ให้ทุก กองบัญชาการตรวจสอบพื้นที่รับผิดชอบว่ามีสถานที่เสี่ยงบริเวณใดบ้าง เพื่อเตรียมการณ์หากมีการล็อคดาวน์ ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ชุมนุมหรือโรงงานที่มีแรงงานต่างด้าวอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก รวมไปถึงการคาดการณ์ด้านต่างๆ เช่น การเดินทางของแรงงาน ระบบขนส่งที่แรงงานมักใช้บริการโดยเฉพาะในพื้นที่ 10 จว.ชายแดน ได้แก่ กาญจนบุรี ชุมพร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี แม่ฮ่องสอน ระนอง และราชบุรี โดยให้ปรึกษาหารือกับสาธารณสุขในพื้นที่ หากเห็นว่าควรตั้งจุดตรวจก็พิจารณาตามสมควรและดำเนินการได้เลย

3. การบริหารเหตุการณ์และการกำกับดูแลของผู้บังคับบัญชา
ระดับ ผบก.-รอง ผบก.ต้องออกไปตรวจเยี่ยมผู้ใต้บังคับบัญชา เช่น ตรวจรถเคลื่อนที่เร็ว โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยง และหากมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนให้รายงานทางโทรศัพท์

4. ระบบการรายงานเอกสาร

5. หน่วยสนับสนุน
ผู้บังคับบัญชาระดับ บช.ต้องลงไปตรวจสอบ สำรวจเส้นทางตามธรรมชาติ ประสานกันระหว่าง สตม. ตชด.และตำรวจในพื้นที่

6. กำชับการปฏิบัติของกำลังพล เพื่อจะได้เกิดความตระหนัก ไม่ประมาท และพร้อมรับมือกับสถานการณ์เร่งด่วนที่อาจจะเกิดขึ้น