25 ก.พ. 64 -โฆษกรัฐบาล ติวเข้มโฆษกทุกกระทรวง รับโลกยุคใหม่ เน้น “4-ive” Proactive Reactive Offensive Defensive

โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมติวเข้มโฆษกกระทรวง เน้นหลัก “4-ive” รับโลกยุคใหม่

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการโฆษกกระทรวง ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล โดยมีโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุม

เนื้อหาสำคัญของการประชุมเน้นถึงการบูรณาการประชาสัมพันธ์ ปรับการทำงานให้สอดคล้องกับวิถี New Normal โดยใช้หลักการ “4-ive” ซึ่งประกอบด้วย

Proactive-คาดการณ์ล่วงหน้า
Reactive-ชี้แจงทันที
Offensive-ชิงความได้เปรียบ
Defensive-เตรียมพร้อมโต้ตอบ

พร้อมเน้นให้ทุกส่วนราชการ ทุกกระทรวง สร้างเครือข่ายความร่วมมือและร่วมกันปฏิบัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงานในภาพรวม

โดยโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะประชุมชี้แจงกับทุกหน่วย ในสังกัด ตร. เพื่อจะได้ปฏิบัติงาน ให้เป็นแนวทางเดียวกันต่อไป