ตม.2 จับหนุ่มอิหร่านคาเคาน์เตอร์สายการบิน ! หวังใช้ VISA เยอรมนีปลอมเดินทางระหว่างประเทศ


กองกำกับการสืบสวนปราบปราม กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 ได้รับการประสานข้อมูลด้านการข่าวจากเจ้าหน้าที่
ประจำเคาน์เตอร์สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ว่า มีชายต่างด้าวลักษณะคล้ายชาวตะวันออกกลางมาขอออกบัตรที่นั่งโดยสาร เพื่อเดินทางไปยังประเทศสิงคโปร์และจะเดินทางต่อไปยังเมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี โดยในหน้าที่ 8 ของหนังสือเดินทางประเทศอิหร่าน ปรากฏแผ่นปะตรวจลงตราประเทศเยอรมนี ซึ่งมีลักษณะแตกต่างไปจากเดิม จึงประสานข้อมูลมายังเจ้าหน้าที่กองกำกับการสืบสวนปราบปราม

กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 จึงได้เร่งรัดเข้าตรวจสอบ ผลการตรวจสอบน่าเชื่อว่า แผ่นปะตรวจลงตราประเทศเยอรมนีดังกล่าว เป็นของปลอม พร้อมกันนี้ได้รับการประสานข้อมูลจาก สอท.ประเทศเยอรมนีประจำประเทศไทย ว่าแผ่นปะตรวจลงตราหมายเลขดังกล่าวไม่ได้ออกให้ชายชาวอิหร่าน เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้ดำเนินการจับกุมพร้อมนำส่ง พงส.สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อดำเนินคดี ตามกฎหมายต่อไป