ตำรวจนครบาลประชาสัมพันธ์กรณีการเข้าร่วมชุมนุมอาจมีความผิดและได้รับโทษตามกฎหมาย

นครบาลเตือน อย่าร่วมชุมนุม เพราะผิดกฎหมายหลังมีการโพสต์ผ่านโซเชียลนัดหมายชุมนุม วันเสาร์ที่ 6 มี.ค. 2564
โฆษกกองบัญชาการตำรวจนครบาล จึงเปิดข้อกฎหมายถึงการกระทำต่างๆระหว่างการชุมนุม ที่เข้าข่ายทำผิดกฎหมายเพื่อเตือนประชาชน อย่าเข้าร่วมชุมนุม


พลตำรวจตรี ปิยะ ต๊ะวิชัย รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล และโฆษกกองบัญชาการตำรวจนครบาลได้ กล่าวถึงพฤติการณ์ ที่เป็นความผิดตามกฎหมาย รวมทั้งโทษที่จะได้รับดังนี้


1. การร่วมกันชุมนุมที่ไม่เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด เป็นความผิดตาม มาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พุทธศักราช 2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


2. การกระทำใดๆ ซึ่งอาจก่อสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ที่เป็นเหตุให้เกิดโรคติดต่ออันตราย หรือโรคแพร่ระบาดออกไป ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ เป็นการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พุทธศักราช 2558 ต้องระวางโทษ ปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท

3. ร่วมกันใช้เครื่องขยายเสียงด้วยกำลังไฟฟ้าโดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พุทธศักราช 2493 มาตรา 4 ต้องระวางโทษ ปรับไม่เกิน 200 บาท


4. ผู้ใดมั่วสุมกันตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป โดยกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 215 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

5. เมื่อเจ้าพนักงานสั่งผู้ที่มั่วสุมให้เลิกไป แล้วผู้ใดไม่เลิก เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 216 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


6. ผู้ใดวางเพลิงเผาทรัพย์สินให้เกิดความเสียหาย เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 217 ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 7 ปี และปรับตั้งแต่ 1 หมื่น ถึง 140,000 บาท

7. การทำให้ทรัพย์สินสาธารณะประโยชน์เสียหาย เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 36 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๕ ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


โดยในช่วงเวลานี้ มีการประกาศผ่านโซเชียลต่างๆ นัดหมายชุมนุมในวันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 เวลา 13:00 น. ที่บริเวณโลตัสรังสิต และเคลื่อนขบวนมาที่บริเวณกรมทหารราบที่ 1 และที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ในเวลา 17:00 น.

กองบัญชาการตำรวจนครบาล จึงขอแจ้งให้ประชาชนที่จะมาเข้าร่วมการชุมนุมในวันและเวลาดังกล่าวว่า อาจมีความผิดและได้รับโทษตามกฎหมาย