พระมหากรุณาธิคุณ ทรงรับผู้บาดเจ็บจากเหตุชุมนุม 28 ก.พ. 2564 ทั้งประชาชน และ ตำรวจรวม 36 ราย ไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ชุมนุมที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์จำนวน 36 ราย แบ่งเป็นเจ้าหน้าที่ 26 ราย และประชาชนจำนวน 10 ราย

พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ทรงห่วงใยประชาชนและเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ชุมนุม

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยคณะแพทย์ของโรงพยาบาลตำรวจมีความพร้อมในการดูแลรักษาเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้ง 26 ราย ที่เป็นคนไข้ในในพระบรมราชานุเคราะห์ ส่วนประชาชนที่บาดเจ็บจากเหตุการณ์ มีโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขดูแล

พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษก ตร. ยังได้กล่าวถึงพระมหากรุณาธิคุณต่อครอบครัวของ ร.ต.อ. วิวัฒน์ เสริฐสนิท รองสารวัตรป้องกันปราบปราม สน.ธรรมศาลา ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ควบคุมฝูงชน โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์เชิญพวงมาลาหลวง ขึ้นวางหน้าหีบศพ พร้อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และพระราชทานความช่วยเหลือแก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วย

ซึ่งทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้พิจารณาปูนบำเหน็จ เลื่อน 3 ขั้น 3 ชั้นยศ ร.ต.อ. วิวัฒน์ เสริฐสนิท เป็น พ.ต.อ. รวมทั้งมอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือ และพร้อมจะดูแลภรรยาและครอบครัวของ ร.ต.อ. วิวัฒน์ เสริฐสนิท เพราะถือเป็นผู้ที่ทุ่มเทในการทำงาน และเสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่

พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ทรงห่วงใยประชาชนและเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ชุมนุม

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยคณะแพทย์ของโรงพยาบาลตำรวจมีความพร้อมในการดูแลรักษาเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้ง 26 ราย ที่เป็นคนไข้ในในพระบรมราชานุเคราะห์ ส่วนประชาชนที่บาดเจ็บจากเหตุการณ์ มีโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขดูแล

พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษก ตร. ยังได้กล่าวถึงพระมหากรุณาธิคุณต่อครอบครัวของ ร.ต.อ. วิวัฒน์ เสริฐสนิท รองสารวัตรป้องกันปราบปราม สน.ธรรมศาลา ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ควบคุมฝูงชน โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์เชิญพวงมาลาหลวง ขึ้นวางหน้าหีบศพ พร้อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และพระราชทานความช่วยเหลือแก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วย

ซึ่งทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้พิจารณาปูนบำเหน็จ เลื่อน 3 ขั้น 3 ชั้นยศ ร.ต.อ. วิวัฒน์ เสริฐสนิท เป็น พ.ต.อ. รวมทั้งมอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือ และพร้อมจะดูแลภรรยาและครอบครัวของ ร.ต.อ. วิวัฒน์ เสริฐสนิท เพราะถือเป็นผู้ที่ทุ่มเทในการทำงาน และเสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่