รอง ผบช.น. เตือน 5 กลุ่มผู้ชุมนุม อาจมีความผิดและได้รับโทษตามกฎหมายมีโทษทั้งจำคุกและปรับ

พล.ต.ต.ปิยะ ต๊ะวิชัย รอง ผบช.น. ขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบ กรณีเนื่องด้วยได้มรการประกาศผ่านโซเชียลต่างๆ นัดหมายชุมนุม
1.กลุ่มแนวร่วมแดงก้าวหน้า 63 ที่บริเวณโลตัสรังสิต 09.00 น. และเคลื่อนขบวน มาที่บริเวณกรม ทม.ที่11 มหด.รอ. ในวันเสาร์ที่ 6 มี.ค.64 ในเวลา 13.00 น.

2.กลุ่มอาชีวะพิทักษ์ประชาชน เพื่อประชาธิปไตย ที่บริเวณกรมทหารราบที่ 11 ใน วันเสาร์ที่ 6 มี.ค.64 ในเวลา 13.00 น.

3.กลุ่ม REDEM นัดหมายชุมนุมบริเวณห้าแยกลาดพร้าวและเคลื่อนขบวนมาบริเวณ ศาลอาญารัชดา ในวันเสาร์ที่ 6 มี.ค.64 เวลา 17.00 น

4.กลุ่มอาชีวะปกป้องสถาบันบริเวณแยกปทุมวัน 13.00 น.

5.กลุ่มอาชีวะไม่เอาเผด็จการ บริเวณหน้าร้านแม็คโดนัลด์ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เวลา 17.00 น.

จึงขอแจ้งให้ประชาชนที่จะมาเข้าร่วมการชุมนุมในวัน-เวลาดังกล่าวนั้นทราบว่าท่าน อาจมีความผิดและได้รับโทษตามกฎหมาย ดังต่อไปนี้

1.การร่วมกันชุมนุมที่ไม่เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการ กําหนด เป็นความผิดตามมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

2.การกระทําใดๆ ซึ่งอาจก่อสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ที่เป็นเหตุให้เกิด โรคติดต่ออันตรายหรือโรคแพร่ระบาดออกไป ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ เป็นการกระทําความผิดตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 มาตรา 34(6),51 ต้องระวางโทษ ปรับไม่เกิน 20,000 บาท

3.ร่วมกันใช้เครื่องขยายเสียงด้วยกําลังไฟฟ้าโดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นการ กระทําความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ.2493 มาตรา 4 ต้องระวางโทษ ปรับไม่เกิน 200 บาท

4.ผู้ใดมั่วสุมกันตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป โดยกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดให้เกิด ความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 215 ต้อง ระวางโทษจําคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

5.เมื่อเจ้าพนักงานสั่งผู้ที่มั่วสุมให้เลิกไป แล้วผู้ใดไม่เลิก เป็นความผิดตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 216 ต้องระวางโทษ จําคุกไม่เกิน 3 ปี หรือ ปรับไม่ เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

6.ผู้ใดวางเพลิงเผาทรัพย์สินให้เกิดความเสียหาย เป็นความผิดตามประมวล กฎหมายอาญา มาตรา 217 ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 7 ปี และปรับตั้งแต่ 10,000 บาท ถึง 140,000 บาท

7.การทําให้ทรัพย์สินสาธารณะประโยชน์เสียหาย เป็นความผิดตามประมวล กฎหมายอาญา มาตรา 360 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ในช่วงการชุมนุมเมื่อวันที่ 28 ก.พ. 64 ที่ผ่านมา จับกุมดําเนินคดีกับผู้กระทําผิด ทั้งหมด 23 คน – เจ้าหน้าที่ตํารวจได้รับบาดเจ็บ ทั้งหมด 90 นาย – นําส่ง รพ. ทั้งหมด 27 นาย – เสียชีวิต 1 นาย.