การชุมนุม หน้าศาลอาญา ถ.รัชดาฯ วันที่ 6 มี.ค. 2564

การชุมนุม หน้าศาลอาญา ถ.รัชดาฯ วันที่ 6 มี.ค. 2564 ประมวลการชุมนุมจนถึงเวลา 19:00น.

เวลา 18:46 น. กลุ่มรีเดม ได้มาถึงบริเวณหน้าศาลอาญา

ขณะที่ตำรวจได้ประกาศผ่านเครื่องขยายเสียงที่อยู่ภายในบริเวณศาลอาญา  โดยแจ้งข้อกฎหมายและความผิดที่ผู้ชุมนุมจะได้รับ (วิแพ่ง ๓๐, วิอาญา ๑๕)

“โดยห้ามทำลายทรัพย์สิน การชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญ ขอความร่วมมือให้ชุมนุมด้วยความสงบเรียบร้อย อย่ากระทำการใดที่ก่อให้เกิดความไม่สงบ มิเช่นนั้น เจ้าหน้าที่ตำรวจจำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมาย”

กลุ่มผู้ชุมนุมนำขยะมาทิ้งบริเวณ ประตู 8 ทางเข้าศาลอาญา

19:00น.

มีการจุดไฟเผาขยะ จุดเดียวกับที่เชิญชวนให้กลุ่มผู้ชุมนุมนำขยะมาทิ้งที่หน้าประตู 8 ต่อมาตำรวจได้ประกาศให้ดับไฟ