ซูเปอร์โพลสำรวจ พบ 95.9% มองตำรวจจัดการม็อบได้ดีกว่ามาตรฐานสากล

ผลสำรวจภาคสนามของซุปเปอร์โพล เกี่ยวกับเหตุการณ์ชุมนุมบริเวณหน้ากรมทหารราบที่ 1 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) บอกว่าผลสำรวจความเห็นในครั้งนี้ มีประเด็นที่น่าพิจารณาคือ

ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 96.7 ต้องการให้ ตำรวจและหน่วยงานความมั่นคงจับกุม กลุ่มม็อบที่ทำลายทรัพย์สินจากเงินภาษีของประชาชน

นอกจากนี้ ร้อยละ 95.9 สนับสนุนการทำงานของตำรวจ และตำรวจจัดการม็อบ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ได้ดีกว่ามาตรฐานสากล ดีกว่าหลายประเทศทั่วโลก

โดยผลสำรวจภาคสนามของซูเปอร์โพลครั้งนี้ ได้ดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 1,633 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 1 – 6 มีนาคม 2564 ที่ผ่าน 

ผอ.ซูเปอร์โพลกล่าวว่า “ยูเอ็น ฟัง” เป็นหัวข้อของโพลนี้ที่ “เปิดใจประชาชน” ต่อสถานการณ์ม็อบและการพาคนลงถนนที่ประชาชนส่วนใหญ่เห็นชัดเจนว่า ม็อบและการพาคนลงถนนนำไปสู่ความรุนแรงบานปลายและการสูญเสีย

ขบวนการเบื้องหลังคือต่างชาติ นักการเมือง นักวิชาการ และกลุ่มผู้หลบซ่อน (Unknown) ยุยง ปลุกปั่น กลุ่มเยาวชนให้เกิดความเกลียดชังและจ้องทำลายสถาบันหลักของชาติและของประชาชน เพื่อให้คนในชาติอ่อนแอ และทำลายทรัพย์สินจากเงินภาษีของประชาชนจนเหลือซากหักพัง และแหล่งทุนต่างชาติก็จะเข้ามากอบโกย ผลประโยชน์ชาติและของประชาชนคนไทยเอาไปยึดครอง ในช่วงจังหวะคนไทยอ่อนแอและสูญเสียขาดพลังต่อรอง

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวต่อว่า เมื่อรู้ว่าอะไรจะเกิดแบบนี้แล้ว คนไทยทุกคนต้อง รู้ รัก สามัคคี รู้เท่าทันเกมสงคราม (War Game) ม็อบนี้ ไม่ตกเป็นเหยื่อของเกมนี้ที่ถูกคนไทยบางคนไปร่วมขบวนการกับต่างชาติ ยุยงปลุกปั่น คนรุ่นใหม่ที่ขาดการยับยั้งชั่งใจ คาดคิดไม่ถึง ตกเป็นเครื่องมือทำลายทรัพย์สมบัติชาติกันเอง ดังนั้นทุกคนจึงต้องรักและสามัคคีกัน เพื่อความสุขประชาชน