สตม.ตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจในสังกัด ตม.จว.สมุทรสาคร พร้อมมอบอุปกรณ์ป้องกัน โควิด19

โควิด19 /// พล.ต.ต.อาชยน ไกรทอง รอง ผบช.สตม.เดินทางมาตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจในสังกัด ตม.จว.สมุทรสาคร โดยมี พ.ต.อ.ภาสกร รัตนปนัดดา ผกก.ตม.จว.สมุทรสาคร และข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับ พร้อมนี้ได้มอบนโยนบายในการปฏิบัติงานและกำชับการปฏิบัติ ดังนี้

1.การปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้ถือปฏิบัติตามแนวทางขั้นตอนการปฏิบัติ กรณีเกิดโรคอุบัติใหม่ (SOP) ตามมาตรฐานของสาธารณสุข และสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกำหนดไว้โดยเคร่งครัด

2.กำชับการจัดเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลแรงงานต่าวด้าว 3 สัญชาติ ตามมติ ครม.เมื่อ 29 ธ.ค.63 ให้บันทึกข้อมูล การถ่ายภาพ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และห้ามไม่ให้มีการเรียกรับผลประโยชน์

3.กำชับเรื่องการชุมนุมในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครของคนต่างด้าว โดยให้งานสืบสวนปราบปราม ทำความเข้าใจกับคนต่างด้าวว่า หากเข้าร่วมชุมนุมอาจเข้าข่ายเป็นความผิดตามประกาศจังหวัดสมุทรสาคร เรื่องการห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานในช่วงสถานการณ์โควิด-19

4.ให้ข้าราชการตำรวจ ปฏิบัติหน้าที่เป็นที่พึ่งของประชาชน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง ซื่อสัตย์สุจริต มีความสามัคคีภายในหน่วย และดูแลรักษาสุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรง

ทั้งนี้ได้มอบเงิน, ชุด PPE และอุปกรณ์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้กับเจ้าหน้าที่ ตม.จว.สมุทรสาครจำนวน 150 ชุด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป