ตำรวจนครบาล 8 นำบุคคลพ้นโทษเข้าอบรมวิชาชีพระยะสั้น หวังกลับตัวเป็นคนดีประกอบอาชีพสุจริตสร้างรายได้

ตำรวจนครบาล 8 /// พล.ต.ต.สำราญ นวลมา รอง ผบช.น.เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “จิตอาสาปฐมนิเทศอบรมสอนวิชาชีพระยะสั้นและอบรมจริยธรรมให้แก่บุคคลที่พ้นโทษ และพักการลงโทษ” โดยมี พล.ต.ต.โชคชัย งามวงศ์ ผบก.น.8 และผู้อำนวยการโรงเรียนสารพัดช่างธนบุรี และผู้ที่พ้นโทษ เข้าร่วมรับฟังการอบรม เพื่อสร้างอาชีพและจะช่วยให้มีการดำเนินชีวิตที่ดีขึ้น ณ ห้องประชุมเทพสุวรรณมุนี ชั้น 4 วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ถนนเชียงใหม่ แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพฯ

สำหรับกิจกรรมนี้ ถือเป็นโครงการนำร่องของการจัดกิจกรรมจิตอาสาของกองบัญชาการตำรวจนครบาล โดยจัดขึ้นที่กองบังคับการตำรวจนครบาล 8 เป็นที่แรก เพื่อช่วยเหลือและชี้นำให้กับบุคคลที่พ้นโทษ ได้มีความคิดริเริ่มในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกระทำความผิดให้กลายเป็นคนดี รู้จักทำงาน หารายได้สุจริตด้วยการเรียนรู้อาชีพที่ตนถนัด ซึ่งกองบังคับการตำรวจนครบาล 8 ร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี เปิดให้ศึกษาทดลองการลงมือปฎิบัติในวิชาชีพต่างๆ ให้กับผู้ที่มาเข้าร่วมอบรมในวิชาตัดผม วิชาช่างเครื่องทำความเย็น(ช่างแอร์) วิชาช่างมุ้งลวดกระจกอลูมิเนียม โดยมีครู-อาจารย์ประจำวิทยาลัยสารพัดให้ความรู้อย่างใกล้ชิด