ช่องทางใหม่สำหรับการร้องเรียนออนไลน์ เพื่อประชาชน

พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วย พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ จเรตำรวจแห่งชาติ และ พล.ต.ท.เชษฐา โกมลวรรธนะ หัวหน้าจเรตำรวจ เปิดตัว “โครงการระบบบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของ จเรตำรวจทางออนไลน์” หรือโครงการ JCoMS ย่อมาจาก Jaray Complaint Management System

ซึ่งเป็นโครงการที่ ผบ.ตร. ได้มอบนโยบายให้ ศูนย์จริยธรรมและจรรยาบรรณ สำนักงานจเรตำรวจ คิดค้น และพัฒนาระบบบริหารการร้องเรียน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช่วยลดขั้นตอน ระยะเวลาในการเข้าถึง และช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ได้อย่างรวดเร็วและเป็นธรรม

โดยพบว่าปี 2563 จเรตำรวจ รับเรื่องร้องเรียนทั้งสิ้น 3,267 เรื่อง ดำเนินการเสร็จ 1,364 เรื่อง ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ 1,903 เรื่อง เนื่องจากระบบการรับเรื่องทางเอกสารที่มีขั้นตอนมาก ล่าช้า ไม่ทันต่อความเดือดร้อนของประชาชน

โดยเรื่องที่ร้องส่วนใหญ่ 5 อันดับสูงสุดตามลำดับคือ ประชาชนแจ้งเบาะแส ขอความช่วยเหลือ บัตรสนเท่ห์ ขอความเป็นธรรม ปฏิบัติหน้าที่มิชอบ

ซึ่งเดิมประชาชน ใช้วิธีร้องเรียน ทั้งด้วยตนเอง ทั้งหนังสือ และเข้าร้องโดยตรง หรือผ่านบุคคลหรือหน่วยงาน ทั้งที่เป็นผู้บังคับบัญชา หรือส่วนราชการ รวมถึงการร้องผ่านสายด่วน ปัญหาที่ผู้ร้องพบคือ ไม่ทราบว่าเรื่องที่ร้อง มีใครดำเนินการหรือไม่ ใครรับผิดชอบ ใช้เวลาเท่าไหร่ ผลเป็นอย่างไร จะติดตามได้ที่ใด

โครงการ JCoMS ถือเป็นการพัฒนา เพื่อแก้ปัญหาระบบการร้องเรียน โดยใช้ แพลตฟอร์มต่าง ๆ ในระบบออนไลน์เข้าถึงแอปพลิเคชัน โดยผู้ร้องไม่ต้องเดินทาง แต่ต้องกรอกข้อมูล รายละเอียดการร้องเรียน ระบบจะส่งถึงผู้รับผิดชอบทันที ช่วยลดเวลาไม่น้อยกว่า 3 วัน โดยผู้ร้องจะทราบชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ โดยข้อมูลผู้ร้องเรียนจะถูกปิดเป็นความลับ ตามระเบียบ

นอกจากนั้น ในมิติเชิงบริหาร ผู้บังคับบัญชา โดยเฉพาะ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ,​ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, ผู้บัญชาการ และ ผู้บังคับการ สามารถเปิดดูข้อมูลการร้องเรียนได้โดยตรง เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

โดยประชาชนสามารถใช้งานระบบร้องเรียน JCoMS ได้ จากการสแกน QR Code หรือจากเว็ปไซต์ www.jaray.police.go.th