สมาคมแม่บ้านตำรวจ ได้ให้ความสำคัญกับเยาวชนในด้านการศึกษา โดยได้มอบทุนให้กับบุตรข้าราชการตำรวจที่ผู้มีความประพฤติดี

เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ครอบครัวข้าราชการตำรวจ สมาคมแม่บ้านตำรวจ ได้ให้ความสำคัญกับเยาวชนในด้านการศึกษา โดยได้มอบทุนให้กับบุตรข้าราชการตำรวจที่ผู้มีความประพฤติดี (ประเภททุน ขาดแคลนทุนทรัพย์) ประจำปี 2564 เปิดรับสมัครวันที่ 8 มีนาคม 2564 – 14 พฤษภาคม 2564 ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://policewives.police.go.th