วันที่ 17 – 18 มีนาคม 2564 / คุณรัตนาภรณ์ สีวลีพันธ์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ ตรวจเยี่ยมโครงการนำร่องฯ และมอบอุปกรณ์กีฬาและเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน

วันที่ 17 – 18 มีนาคม 2564 / คุณรัตนาภรณ์ สีวลีพันธ์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ พร้อมด้วย คุณนวพร พงษ์ศรี กรรมการบริหารสมาคมฯ และที่ปรึกษาโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตำรวจและครอบครัว และคณะสมาคมฯ ได้เดินทาง ตรวจเยี่ยมโครงการนำร่องของสมาคมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 9 และภาค 8 โดยมี พล.ต.ท. รณศิลป์ ภู่สาระ ผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 9 , คุณจิตรา ภู่สาระ ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธร ภาค 9 และ คุณกนกวรรณ พันธุ์เพ็ชร ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธร ภาค 8 ให้การต้อนรับ และได้เดินทางไปมอบ อุปกรณ์กีฬาให้กับ โรงเรียนคลองแดน อ.ระโนด จ. สงขลา และเดินทางเยี่ยมและบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจ ณ สภ.คลองแดน อ.ระโนด จ.สงขลา พูดคุยสอบถามความเป็นอยู่ของครอบครัว พร้อมมอบเงินสมทบทุนโครงการอาหารกลางวัน มอบถุงยังชีพให้กับข้าราชการตำรวจ และครอบครัว โดยมี พล.ต.ต.อาชาน จันทร์ศิริ ผบก.ภ.จว.สงขลา และ คุณพรทิพย์ จันทร์ศิริ ประธานแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา ให้การต้อนรับ

จากนั้นได้เดินทางไปยัง รร.ตชด. บ้านส้านแดง อ.ควรกาหลง จ.สตูล เพื่อเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน เยี่ยมชมอาคาร อุปกรณ์การเรียน ห้องสมุด พื้นที่แปลงเกษตร พร้อมทั้งรับฟังปัญหา ความต้องการของ ตำรวจตระเวนชายแดน และครอบครัว รวมทั้ง ครูและนักเรียน โดยได้สมทบทุนโครงการอาหารกลางวัน ถุงยังชีพ ข้าวสาร ไข่ไก่ อุปกรณ์การกีฬา ให้ข้าราชการตำรวจและเด็กนักเรียน โดยมี พล.ต.ต.อรุษ แสงจันทร์ ผบก.ภ.จว.สตูล คุณสว่างจิตต์ สวยสุวรรณ รองประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 9, คุณภนิดา ชูสังกิจ รองประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 9 และ คุณชาดา จงสงวนศักดิ์ ประธานแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดสตูล ร่วมต้อนรับ

และได้เดินทางต่อเพื่อตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจ สภ. ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล พูดคุยสอบถามความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพเสริมของครอบครัว และสมทบทุนโครงการอาหารกลางวัน มอบถุงยังชีพ ให้กับข้าราชการตำรวจและครอบครัว นอกจากนั้นยังได้ชมการทำเกษตรพอเพียงครบวงจร ของ สภ. ทุ่งหว้า มีการปลูกผัก เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา ปลูกอ้อย เพื่อนำมาบริโภคในโรงพักและแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่

ในวันที่ 18 มีนาคม 2564  ณ ดาหลาปาเต๊ะ อ.ควนโดน จ.สตูล คณะสมาคมแม่บ้านตำรวจ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมโครงการส่งเสริมอาชีพ ให้กับแม่บ้านตำรวจ โดยมีการสาธิตการเย็บกระเป๋าจากผ้าปาเต๊ะ และสาธิตการออกซุ้มทำอาชีพเสริม หลังจากนั้น คณะสมาคมแม่บ้านฯ ได้เดินทางไปศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้หัตถศิลป์ดิ้นโบราณ จ.ระนองโดยเข้าเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆ ของแม่บ้าน อาทิ การปักลายผ้าปาเต๊ะ, การทำน้ำอบจากน้ำแร่, การทำแมลงปอจากดิ้นโบราณ, การทำยาดมยาหอม และการทำบุหงาดับกลิ่นจากผ้าปาเต๊ะ ที่ได้ร่วมกันผลิตและจัดวางจำหน่ายสินค้า