สมาคมแม่บ้านตำรวจได้มอบทุนให้กับบุตรข้าราชการตำรวจที่เรียนดี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส./อนุปริญญา) รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 64 – 15 พ.ค. 64

เพื่อส่งเสริมขวัญและกำลังใจแก่ครอบครัวข้าราชการตำรวจ สมาคมแม่บ้านตำรวจ ได้มอบทุนให้กับบุตรข้าราชการตำรวจที่เรียนดี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส./อนุปริญญา) (ทุนต่อเนื่อง 2 ปี)ประจำปีการศึกษา 2564 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 – 15 พฤษภาคม 2564 ติดตามรายละเอียดได้ที่
https://policewives.police.go.th