บิ๊กหิน ฟิตดรีมทีม ศปชก.ตร รับมืออาชญากรรมข้ามชาติ

อาชญากรรมข้ามชาติ /// “บิ๊กหิน” พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ จเรตำรวจแห่งชาติ (จตช.) ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติ และเข้าเมืองผิดกฏหมาย ของ สตช. หรือ ศปชก.ตร. ได้เป็นประธานเปิดโครงการสัมนาการบูรณาการด้านการข่าว ศปชก.ตร ที่ โรงแรมดุสิตรีสอร์ตพัทยา จว.ชลบุรี โดยมีทีมวิทยากรด้านงานสืบสวนมาร่วมให้ความรู้ อาทิ พล.ต.ท.อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์  จตร. พล.ต.ท. ณพวัฒน์ อารยางกูร จตร. พล.ต.ต.จิรภพ ภูริเดช รอง ผบช.ก. พล.ต.ต.วรวัฒน์ อมรวิวัฒน์ ผบก.ส 2 บช.ส. พล.ต.ต.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ ผบก.สส.ภ.7 ฯลฯ

การจัดโครงการดังกล่าว สืบเนื่องจาก พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ได้มีคำสั่งตั้งศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติ และเข้าเมืองผิดกฏหมายของ สตช.( ศปชก.ตร ) โดยมี พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ จตช.เป็น ผอ.ศูนย์ ซึ่งได้มีการจัดตั้งทีมงานนักสืบและงานข่าวจากหน่วยงานต่างๆ จาก หน่วยงานหลัก ทั้ง กองบัญชาการตำรวจนครบาล และตำรวจภูธรภาค 1-9 ตลอดจน กองบัญชาการสนับสนุนการสืบสวนปราบปราม เช่น กองบัญชาการสอบสวนกลาง สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กองบัญชาการปราบปรามยาเสพติด กองบัญชาการตำรวจสันติบาล และ กองการต่างประเทศ สตช.

ดังนั้น เพื่อให้การทำงานหลายหน่วยงานดังกล่าว สามารถทำงานร่วมกันแบบบูรณาการ โดยเฉพาะด้านงานข่าวที่ต้องมีการแลกเปลี่ยนระหว่างพื้นที่และหน่วยงาน ด้านการเชื่อมโยงการทำงานข้ามพื้นที่ ด้านสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ ทาง ศปชก.ตร.จึงได้คัดเลือก เจ้าหน้าที่งานสืบสวนและการข่าว ที่เป็นผู้ชำนาญในแต่ละกองบัญชาการ โดยเฉพาะพื้นที่ท่องเที่ยวและชุมชนต่างชาติ

เช่น บช.น. ภ.2 ภ.5 ภ.8 บช.ก. บช.ส. และ สตม.ตั้งแต่ระดับ นายพล จนถึง ผบ.หมู่ จำนวน 35 นาย มาจัดเวทีพบปะสัมนา เพื่อสร้างความคุ้นเคย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และ รับการฝึกพัฒนาทักษะ ด้านสถานการณ์ภัยคุกคามอาชญากรรมระหว่างประเทศ ที่มีแนวโน้มใช้ไทยเป็นฐานการทำงาน หรือ หลบหนี ทั้งที่ก่อเหตุในไทย และ ทั้งที่ใช้ไทยเป็นฐานเพื่อก่อเหตุในต่างประเทศ โดยชาวต่างชาติกลุ่มเฝ้าระวังต่างๆ รวมถึง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานสืบสวน ทั้งการจัดเก็บข้อมูล และการจัดระบบความเชื่อมโยง  เพื่อปฏิบัติการร่วมกัน 

ทั้งนี้ การสัมมนา จัด 2 วัน โดยท้ายการสัมมนา ทีมต่างๆได้รวบรัดแนวคิดการปฏิบัติ จากการระดมสมอง เป็นกลุ่ม โดยมี พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ จตช./ผอ.ศปชก.ตร  และ พล.ต.ท.รอย อิงคไพโรจน์ ผู้ช่วย ผบ.ตร รรท.ผบช.ภ.2 ได้ร่วมเป็นผู้อธิบายและมอบหมายภารกิจให้ ทีม ศปชก.ตร ทุก บช.นำผลจากการสัมนา ไปปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์ปิดประเทศในเหตุโควิด ซึ่งเป็นโอกาสในการสแกนตรวจสอบชาวต่างชาติกลุ่มเสี่ยงที่อาจแฝงตัวในพื้นที่ต่างๆ เพื่อวิเคราะห์และปราบปรามจับกุมตามฐานความผิดต่อไป