สตม. เผยมาตรการแก้ไขควบคุมแพร่ระบาด สถานกักตัวคนต่างด้าว รพ.สนามชั่วคราว

พลตำรวจโทสมพงษ์ ชิงดวง ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) เผยคืบหน้าแผนการรับมือสถานการณ์ และการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในห้องกักบางเขน ที่สโมสรตำรวจ และห้องกักสวนพลู ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง รวมถึงการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามชั่วคราว เพื่อรองรับผู้ต้องกักที่ติดเชื้อ โดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) เผยมาตรการแก้ไขและควบคุมการแพร่ระบาดในสถานกักตัวคนต่างด้าวเพื่อรอการส่งกลับ ดังนี้

1.สั่งการให้กองกำกับการ 3 กองบังคับการสืบสวนสอบสวน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบดูแลสถานที่กักตัว ให้งดรับผู้ต้องกักจนกว่าจะแก้ปัญหาและกำหนดมาตรการป้องกันได้

2.ลดจำนวนผู้ต้องกักที่ปลอดเชื้อ โดยการผลักดันหรือส่งกลับประเทศ

3.จัดตั้งโรงพยาบาลสนามชั่วคราวให้เพียงพอรองรับผู้ต้องกักที่ติดเชื้อ

4.ให้ ตม.ทุกจังหวัด และหัวหน้าด่าน ตม. ทุกแห่ง คัดแยกผู้ต้องกักกลุ่มเสี่ยงออก

5.ให้ ตม.ทุกจังหวัดประสานกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ในการจัดแผนรองรับ

6.ขอสนับสนุนยา และชุดผู้ป่วย จากโรงพยาบาลตำรวจ จำนวน 200 ชุด

7.ให้กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สนับสนุนยาฆ่าเชื้อสำหรับฉีดพ่น

8.ให้ ตม. แต่ละจังหวัดจัดหาพื้นที่ไว้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามชั่วคราว หากเกิดกรณีผู้ต้องขังติดเชื้อ

9.การรับตัวผู้ต้องกักให้แยกผู้ต้องกัก โดยมีห้องแรกรับ 3 ถึง 5 วัน ให้รอดูอาการก่อนส่งตัวเข้าร่วมในห้องกัก

10.กำชับผู้บังคับบัญชาให้ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อป้องกันไม่ให้มีการติดเชื้อ

11.หัวหน้าหน่วยต้องสำรวจอุปกรณ์ป้องกันไม่ให้บกพร่อง

12.การรับอุปกรณ์มาเพิ่มใหม่ให้จัดทำเป็นงวดๆ โดยให้ใช้ในส่วนที่รับมาก่อนเป็นอันดับแรก

13.ให้ศูนย์ฝึกอบรม สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จัดที่พักสำหรับแพทย์และพยาบาลที่จะไปดูแลผู้ป่วย รวมทั้งชุดปฏิบัติการอาชญากรรมพิเศษ ที่ต้องเข้าเวรดูแลความปลอดภัยโรงพยาบาลสนามชั่วคราว

14.ให้กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จัดทำตารางประชุมหัวหน้าหน่วย หรือผู้แทนในเวลา 10 นาฬิกา ของทุกวันด้วย