ตชด.บริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลฯ

พล.ต.ท.วิชิต ปักษา ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดน ครอบครัว และประชาชน ร่วมบริจาคโลหิต ในกิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจ บริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (2 เมษายน) ณ ห้องสโมสรตำรวจตระเวนชายแดน 101 อาคารจุลละพราหมณ์ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จัดกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต เพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึก รู้จักการเสียสละมีเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ และปฏิบัติตนเพื่อสาธารณประโยชน์ โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวโรงพยาบาลราชวิถี จัดหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่มาให้บริการ ณ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อนำโลหิตไปช่วยเหลือผู้ป่วยหรือผู้ต้องการโลหิต

ที่ผ่านมา กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต
ฝ่าวิกฤตCOVID – 19 นำข้าราชการตำรวจจิตอาสาและครอบครัวร่วมบริจาคโลหิต ณ สภากาชาดไทย เนื่องจากภาวะขาดแคลนโลหิตจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)โดยมีกำหนด ร่วมบริจาคโลหิต ณ สภากาชาดไทย ครั้งต่อไปวันที่ 22 เม.ย. 2564 และขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่มีสุขภาพแข็งแรงร่วมบริจาคโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตสภากาชาดไทย หรือโรงพยาบาลใกล้บ้าน เพื่อสำรองโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการใช้โลหิตในการรักษาต่อไป