ตำรวจภูธรภาค 6 จัดโครงการ ตามหาคนสูงวัย ใช้รถเก่า มอบหมวกกันน็อก

พล.ต.ต.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 เป็นประธานเปิดโครงการ ตามหาคนสูงวัย ใช้รถเก่า โดย พล.ต.ต.ธวัช วงศ์สง่า ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจสังกัดตำรวจภูธรภาค 6 และประชาชนที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ในตำบลบ้านคลอง และตำบลพลายชุมพล มาร่วมในงาน

ตามที่ตำรวจภูธรภาค 6 ได้จัดตั้งศูนย์บริหารงานจราจรตำรวจภูธรภาค 6 เพื่อเป็นศูนย์ควบคุมสั่งการแก้ไขปัญหาจราจรและป้องกันอุบัติเหตุทางถนน เร่งรัด ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติของหน่วยงานในสังกัด และกำหนดแนวทางนโยบายในการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในทิศทางเดียวกัน

ประกอบกับสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงที่ผ่านมา เกิดขึ้นกับคนสูงวัยเป็นจำนวนมาก อีกทั้งใกล้ถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 จึงได้มอบหมายให้ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก สถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก เป็นสถานีตำรวจนำร่องในการดำเนินโครงการ ตามหาคนสูงวัย ใช้รถเก่า เพื่อมอบหมวกกันน็อก

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนนที่เกิดจากความบกพร่องจากตัวบุคคล และยานพาหนะ พร้อมปลูกจิตสำนึก ความรับผิดชอบ สร้างเสริมระเบียบ วินัย การเคารพและปฏิบัติตามกฎจราจรแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน

พร้อมประชาสัมพันธ์ด้านการปฏิบัติงานของตำรวจจราจร สร้างความสัมพันธ์อันดีแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและหน่วยงานต่างๆ โดยกิจกรรมมีการมอบหมวกกันน็อกให้แก่ประชาชนที่ อายุ 50 ปีขึ้นไป จำนวน 100 ใบ การตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ ให้คำปรึกษาสิทธิของ พรบ. และจำหน่ายพรบ.รถจักรยานยนต์ พร้อมตรวจสุขภาพให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้