ตำรวจ เตือนผู้ชุมนุม 29-30 มี.ค.64 อาจมีความผิดตามกฎหมาย

กองบัญชาการตำรวจนครบาล เตือนผู้ชุมนุมอาจมีความผิดและได้รับโทษตามกฎหมาย

จากกรณีมีการประกาศชักชวนให้มีการออกมาร่วมชุมนุมผ่าน Social Media โดยกลุ่มหมู่บ้านทะลุฟ้า ในวันที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 17.00 น. นัดหมายบริเวณ SKY WALK MBK CENTER แยกปทุมวัน และ วันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. นัดหมายบริเวณทำเนียบรัฐบาล

จึงขอแจ้งให้ประชาชนที่จะมาเข้าร่วมการชุมนุมในวัน-เวลาดังกล่าวนั้น อาจมีความผิดและได้รับโทษตามกฎหมาย ดังต่อไปนี้

  1. การร่วมกันชุมนุมที่ไม่เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด เป็นความผิดตามมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 และประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ ในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 5 มีนาคม 2564 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  2. การกระทำใดๆ ซึ่งอาจก่อสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ที่เป็นเหตุให้เกิด โรคติดต่ออันตรายหรือโรคแพร่ระบาดออกไป ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ เป็นการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 มาตรา 34(6),51 ต้องระวางโทษ ปรับไม่เกิน 20,000 บาท และเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 กลุ่มหมู่บ้านทะลุฟ้าได้รวมตัวกันชุมนุมที่บริเวณ ถนนพระราม 5 ฝั่งเลียบคลองผดุงกรุงเกษม ตรงข้ามทำเนียบรัฐบาล ได้มีการรวมกลุ่มกันกีดขวางการจราจร ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายในช่วงเช้าและช่วงเย็น จึงได้ควบคุมตัวกลุ่มผู้ชุมนุมทั้งหมด 99 ราย เพื่อทำการสอบสวนและได้นำตัวไปผัดฟ้องฝากขังต่อศาลแขวงดุสิต และศาลเยาวชนแล้ว จึงอยากประชาสัมพันธ์พี่น้องประชาชนให้หลีกเสี่ยงการใช้เส้นทางบริเวณแยกปทุมวัน และ บริเวณถนนรอบทำเนียบรัฐบาลในวันและเวลาดังกล่าว