นักเรียนโรงเรียนบ้านกองม่องทะ สาขาบ้านสาละวะ จ.กาญจนบุรี ต้อนรับผบ.ตร. ด้วยรอยยิ้ม

รอยยิ้มที่บ่งบอกถึงความสุขของนักเรียน โรงเรียนบ้านกองม่องทะ สาขาบ้านสาละวะ ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ที่แม้จะอยู่ในพื้นที่ห่างไกล แต่วันนี้เด็กๆได้ร่วมกันต้อนรับ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ที่เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในชุมชนที่ติดชายแดนแห่งนี้

เมื่อก่อนนักเรียนของโรงเรียนบ้านกองม่องทะ สาขาบ้านสาละวะ ต้องเรียนรวมกันในห้องเดียว เพราะห้องเรียนไม่พอกับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น นักเรียนจะได้ยินเสียงครูที่สอนนักเรียนอีกชั้นในห้องเดียวกัน ซี่งส่งผลต่อสมาธิในการเรียน

จนเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจที่โรงเรียนบ้านกองม่องทะ ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ทรงสอบถามความเป็นอยู่ของราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จ และทรงทราบถึงปัญหาด้านต่าง ๆ ทั้งด้านคมนาคม สาธารณสุข สาธารณูปโภค และการศึกษา  จึงทรงงานเพื่อพัฒนาชุมชนบ้านไล่โว่และบ้านสาละวะ

 

ด้วยพระเมตตา ทำให้วันนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนบ้านกองม่องทะ สาขาบ้านสาละวะ ที่มีโครงการโรงเรียนกองทุนการศึกษา จัดการเรียนรู้บนพื้นฐานวิถีชุมชน การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (DLTV) รวมทั้งมีระบบไฟฟ้า และอินเทอร์เน็ตใช้

ขณะเดียวกัน พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ยังได้เยี่ยมหน่วยงานตำรวจ ที่มีพื้นที่รับผิดชอบตามแนวชายแดนด้าน จังหวัดกาญจนบุรี รวมทั้งรับฟังแผนถวายความปลอดภัยพระบรมวงศานุวงศ์ การเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ การรักษาความปลอดภัยตลอดเส้นทางการรับส่งเสด็จ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสมพระเกียรติ

ด้วยที่ตั้งของโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี ณ โรงเรียนบ้านกองม่องทะ สาขาบ้านสาละวะ ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ทำให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้กำชับให้ตำรวจทุกนายมุ่งมั่นที่จะทำงานสร้างความสัมพันธ์ ดูแล บำบัดทุกข์ และบำรุงสุขให้กับคนในพื้นที่