สตม.ระดมกวาดล้าง จับกุมคนร้ายตามหมายจับหนีคดีฆ่าผู้อื่น และจับนายจ้างเบี้ยวค่าแรง พ่วงหมายจับติดตัว 14 คดี

สตช. และ สตม. ได้มีสั่งการให้ระดมกวาดล้างอาชญากรรม เพื่อให้มีผลงานที่เป็นรูปธรรม นำไปสู่การสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนในป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม และเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคน่า 2019 (COVID-19) จากแหล่งอบายมุขและลักลอบเข้าเมืองของแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายอีกทาง กก.สส.บก.ตม.3 ได้สนองนโยบายอย่างเคร่งครัด โดยมีผลการดำเนินการจับกุมตามหมายจับจำนวน 2 ราย มีรายละเอียดดังนี้

๑.)จับกุมคนร้ายหนีคดีฆ่า มีรายละเอียดคือ ก่อนหน้านี้ ชุดสืบสวน กก.สส.บก.ตม.๓ ได้สืบทราบข้อมูลว่า นายประเสริฐ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 35 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดพังงา ที่ จ.58 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2564 ข้อหา “ร่วมกันฆ่าผู้อื่น” หลบหนีคดีจากจังหวัดพังงามาซ่อนตัวในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ บก.ตม.3 จึงได้ออกสืบหาและติดตามตัว จนกระทั่งได้พบตัวผู้ต้องหารายนี้ ที่บริเวณหน้าวัดเกาะลอย ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ได้เข้าแสดงตัวและแสดงหมายจับ ผู้ต้องหารับว่าเป็นบุคคลตามหมายจับจริง จึงจับกุมตัวนำส่งร้อยเวรสอบสวนเพื่อดำเนินคดีต่อไป
๒.) จับกุมนายจ้างหาเบี้ยวค่าจ้างลูกหนี้และยังมีหมายจับติดตัวอีก จำนวน 14 คดี โดยมีรายละเอียดคือ ชุดสืบสวน กก.สส.บก.ตม.3 ทำการสืบสวนหาข้อมูลข่าวสารคนร้ายในพื้นที่ โดยครั้งนี้ได้ประสานข้อมูลกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี ทราบว่า น.ส.แจง(ขอปกปิดชื่อและนามสกุลจริง)

ผู้ต้องหารายนี้ มีหมายจับศาลจังหวัดสระบุรี ที่ จ.19/2564 ลง 29 ม.ค. ๖๔ ข้อหา “ร่วมกันไม่จ่ายค่าจ้างให้ถูกต้องครบถ้วน และไม่ปฏิบัติตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน” จึงได้ทำการตรวจสอบเกี่ยวกับผู้ต้องหารายนี้ และทราบว่า นอกจากหมายจับดังกล่าวแล้ว ผู้ต้องหารายนี้ ยังมีหมายจับศาลธัญบุรี จำนวน 2 หมาย และหมายจับศาลจังหวัดปทุมธานีอีก จำนวน 11 หมาย (เป็นหมายจับในชั้นพนักงานสอบสวนจำนวน 4 หมาย ,หมายจับระหว่างพิจารณาคดี 7 หมาย) จึงได้ทำการสืบสวนหาตัวผู้ต้องหารายนี้ จนกระทั่งได้พบตัวผู้ต้องหารายนี้ที่ บริเวณภายใน ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี จึงได้จับกุมตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีต่อไป