เปิดทางหน่อย เด็กน้อยจะไปโรงพยาบาล

ภายหลังตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุโครงการพระราชดำริว่าจะมีการเคลื่อนย้ายทารกแรกเกิดพร้อมตู้อบซึ่งป่วยด้วยโรคหัวใจจากโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย ส่งโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จึงขอสนับสนุนตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริอำนวยความสะดวก ซึ่งภายหลังได้รับแจ้ง ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริได้ช่วยเหลืออำนวยความสะดวกเปิดทางนำส่งโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า