“อิ่ม ทุกข์ สุข ไปด้วยกัน” ตำรวจนครบาล 4 แจกสิ่งของให้กำลังพล สน.ลาดพร้าว

เมื่อเวลา 09.40 น.วันที่ 2 เม.ย. พล.ต.ต.พรชัย ขจรกลิ่น ผบก.น.4 พร้อมด้วย พ.ต.อ.สุวิชชา จินดาคำ พ.ต.อ.อภิวัชร์ ไชยศรีสุทธิ รอง ผบก.น.4 พ.ต.อ.อลงกรณ์ ศรีสงคราม ผกก.อก.บก.น.4 พ.ต.อ.รุ่งสกุล บุญกะพือ ผกก.สน.ลาดพร้าว และกก.ตร.สน.ลาดพร้าว ร่วมกันแจกข้าวสารอาหารแห้ง สิ่งของอุปโภค บริโภค ให้กับกำลังพลใน สน.ลาดพร้าว เพื่อขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ตามโครงการ “เราจะ อิ่ม ทุกข์ สุข ไปด้วยกัน”

ตำรวจนครบาล 4

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ที่ได้มีการแพร่ระบาดเป็นระลอก 2 และปัจจุบันยังคงแพร่ระบาดในหลายพื้นที่ ทำให้สภาวะเศรษฐกิจโดยภาพรวมของประเทศ อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของครอบครัวข้าราชการตำรวจ สน.ลาดพร้าว ทั้งทางตรงและทางอ้อม ประกอบกับข้าราชการตำรวจ สน.ลาดพร้าว

ซึ่งมีหน้าที่ต้องรักษาความสงบเรียบร้อยให้กับประชาชน การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวอาจจำเป็นต้องเข้าไปในพื้นที่ ที่ต้องพบปะบุคคล ประชาชนหลายกลุ่ม ซึ่งมีภาวะเสี่ยงอาจติดเชื้อโรคจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงได้เริ่มโครงการ “เราจะ อิ่ม ทุกข์ สุข ไปด้วยกัน”