รอง ผบ.ตร. บรรยายพิเศษ และปิดโครงการสัมมนาวิทยากรต้นแบบชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ตำรวจภูธรภาค 3

พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร. เดินทางมาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ และเป็นประธานในพิธีปิดโครงการสัมมนาวิทยากรต้นแบบชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ตำรวจภูธรภาค 3 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมสีมาธานี อ.เมือง จว.นครราชสีมา โดยมี พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ ผบช.ภ.3, พล.ต.ต.คีรีศักดิ์ ตันตินวะชัย รอง ผบช.ภ.3 และพล.ต.ท.บุญจันทร์ นวลสาย อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร. ร่วมพิธีปิดโครงการ ฯ

โครงการดังกล่าวตำรวจภูธรภาค 3 ได้จัดทำขึ้นตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการดำเนินโครงการ “ดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ” เพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน โดยเสริมสร้างให้หมู่บ้าน/ชุมชน มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน และเพื่อให้ชุมชนได้นำรูปแบบการฝึกอบรมนี้ไปเป็นแนวทางการดูแลผู้ใช้ยาเสพติดในชุมชนของตนเอง อย่างเป็นระบบและปลอดภัยอย่างยั่งยืน

โดยโครงการสัมมนาวิทยากรต้นแบบชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืนฯ ขอตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เรียนรู้กระบวนการป้องกัน แก้ไข และการบำบัดผู้ติดยาเสพติด การแสวงหาการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและไปถ่ายทอดให้กับชุดปฏิบัติการของตนเองในระดับพื้นที่ต่อไป