เตือน 10 กฎจราจรทำผิดเสี่ยงโดนปรับ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เผยข้อมูลกฎหมายจราจร สำหรับประชาชนผู้ขับขี่ยานพาหนะ และค่าปรับกรณีกระทำผิดกฏหมายจราจร ดังนี้

ใช้ความเร็วเกินอัตรากฏหมายกำหนด (ปรับไม่เกิน 1,000 บาท)

ขับรถย้อนศร (ปรับตั้งแต่ 200-500 บาท)

ขับรถฝ่าสัญญาณจราจร (ปรับไม่เกิน 1,000 บาท)

ไม่พกใบอนุญาตขับขี่ (ปรับไม่เกิน 500 บาท)

ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย (ปรับไม่เกิน 500 บาท)

แซงในที่คับขัน (ปรับตั้งแต่ 400 -1,000 บาท)

ขับขี่ขณะเมาสุรา (โทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี/ ปรับตั้งแต่ 5,000 -20,000 บาท)

ไม่สวมหมวกนิรภัย (ปรับไม่เกิน 500 บาท)

ขี่มอเตอร์ไซค์ ตกแต่ง , ดัดแปลง (ปรับไม่เกิน 500 บาท)

ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ (ปรับตั้งแต่ 400 -1,000 บาท)