ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรม ก่อนเทศกาลสงกรานต์


ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และฝ่ายปกครองปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรมก่อนวันสงกรานต์เพื่อให้ประชาชนเดินทางอย่างปลอดภัย และสร้างความมั่นใจให้ประชาชน


รวมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจดูแล อำนวยความสะดวกโดยเฉพาะด้านการจราจร เพื่อไม่ให้เกิดความรุนแรงหรืออุบัติเหตุร้ายแรง รวมทั้งอาชญากรรมทั้งยาเสพติดและในพื้นที่ ตามนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติและรัฐบาล