ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี ระดมกวาดล้างอาชญากรรม ป้องกันเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564

พล.ต.ต.ปรัชญา ประสานสุข ผบก.ภ.จ.ราชบุรี ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม สิ่งผิดกฎหมายทุกประเภท โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกโรงพักในสังกัน บก.ภ.จว.ราชบุรี กำลังพลจากกรมการทหารช่าง, มลฑลทหารบกที่16 กองพลพัฒนาที่ 1 เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อ.เมืองราชบุรี ขนส่งจังหวัดราชบุรี และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานราชการภาคีเครือข่าย รวมกว่า 400 นาย

เพื่อให้การแก้ไขปัญหาจราจร การป้องกันอาชญากรรม  รวมทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ช่วงเทศกาสงกรานต์ 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ตำรวจภูธรภาค 7 จึงกำหนดให้ระดมกวาดล้างอาชญากรรมก่อนช่วงเทศกาลวงกรานต์ ระหว่างวันที่ 5- 11 เมษายน 2564 ให้เหมาะสมกับพื้นที่และสถานการณ์ พร้อมจัดทำแผนเผชิญเหตุและซักซ้อมแผน เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้ทันท่วงทีเมื่อมีเหตุร้ายเกิดขึ้น