หยุดให้บริการศูนย์บริการตรวจสอบประวัติบุคคล 9-15 เม.ย.64

โฆษก ตร. เผย กองทะเบียนประวัติอาชญากร หยุดให้บริการ “ศูนย์บริการตรวจสอบประวัติบุคคล” ในวันที่ 9 เมษายน 2564 ทำความสะอาดและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนที่มาใช้บริการ จะเปิดให้บริการอีกครั้งวันที่ 16 เมษายน 2564

ศูนย์บริการตรวจสอบประวัติบุคคล

พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษก ตร. เปิดเผยว่า ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ในประเทศไทย เป็นไปอย่างรุนแรง รวดเร็ว และกระจายติดต่อไปยังประชาชนในหลาย ๆ พื้นที่

ศูนย์บริการตรวจประวัติบุคคล (Criminal Record Verification Center) กองทะเบียนประวัติอาชญากร ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 1 อาคาร 7 ภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เป็นสถานที่ให้บริการประชาชนหรือองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน มาติดต่อ ขอตรวจสอบประวัติ และขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ จากฐานข้อมูลของกองทะเบียนประวัติอาชญากร ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยเฉลี่ยวันละประมาณ 1,200 คน

เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้มารับบริการ และให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กองทะเบียนประวัติอาชญากรจึงจำเป็นต้องดำเนินการทำความสะอาด ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในอาคารกองทะเบียนประวัติอาชญากร และศูนย์บริการตรวจสอบประวัติบุคคล ในวันที่ 9 เมษายน 2564 จึงงดให้บริการตรวจสอบประวัติบุคคล ในวันดังกล่าว โดยจะเปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 16 เมษายน 2564

สำหรับประชาชนที่เข้ามาใช้บริการที่ศูนย์ตรวจสอบประวัติบุคคล ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด – 19) อย่างเคร่งครัด โดยให้สวมหน้ากากอนามัย และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์และปฏิบัติตามขั้นตอนของศูนย์ตรวจสอบประวัติบุคคล

หากประชาชนท่านใด มีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ ศูนย์ตรวจสอบประวัติบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ 02 205 2201 ในวันและเวลาราชการ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้