สตม. ย้ายผู้ต้องกักโควิด-19 รักษาหายกว่า 80 ราย

เมื่อวันที่ 9 เม.ย.64 พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.สตม., พล.ต.ท.โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่ โรงพยาบาลตำรวจ, นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดินทางมาตรวจดูขั้นตอนการเคลื่อนย้ายผู้ต้องกักที่รักษาตัว ที่รพ.สนามชั่วคราวของ สตม. จนหายจากเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวนกว่า 80 ราย โดยเตรียมนำผู้ต้องกักกลับไปกักตัวที่ห้องกักสานักงานตรวจคนเข้าเมือง (สวนพลู) เพื่อรอการส่งกลับประเทศต้นทางตามกระบวนการต่อไป

โดยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 8 เม.ย.64 ทีมแพทย์ของ สตม. พร้อมเจ้าหน้าที่ สตม. บางเขน ได้สำรวจและจัดทารายชื่อผู้ต้องกัก ทุกราย จำแนกรายห้อง และได้ติดทะเบียนรายชื่อไว้หน้าห้องทุกห้อง เพื่อเป็นการตรวจสอบจำนวนรายชื่อ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการคัดกรองเชิงรุก และการควบคุมโรค

ทั้งนี้ รพ.สนามชั่วคราว ของ สตม. มีผู้ต้องกัก จำนวน 200 คน ผู้ต้องกักที่ได้รับการรักษาหายดีแล้วมีจานวน จำนวน 82 คน ซึ่งทั้งหมดนี้ผ่านการสวอปจำนวน 3 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ต้องกักที่จะเคลื่อนย้ายทั้งหมดปลอดจาก เชื้อไวรัสโควิด-19 ในการเคลื่อนย้ายผู้ต้องกักครั้งนี้ สตม.ได้ใช้รถบัส จำนวน 2 คัน เพื่อเคลื่อนย้ายผู้ต้องกัก ไปยังห้องกักสวนพลู