ผบ.ตร.ประชุม กำชับให้ร่วมกันลดอุบัติเหตุ ยับยั้งโควิด-19 ช่วงสงกรานต์ 2564

พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) เป็นประธานการประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

พล.ต.ต ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (โฆษก ตร.)กล่าวถึงการประชุม ซึ่งจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2564 เวลา 13:00 น.แม้จะเป็นวันหยุด แต่ด้วยความห่วงใยประชาชน ทำให้พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข กำชับให้ตำรวจใส่ใจดูแลรายละเอียดทุกด้านอย่างครอบคลุมดังนี้

การตั้งจุดตรวจ

ผบ.ตร. มีข้อห่วงใยในการตั้งจุดตรวจต่างๆ ที่ต้องไม่มีการทุจริต โดยมีกล้องวงจรปิดบันทึกการทำหน้าที่ของตำรวจ และเชื่อมต่อแอปพลิเคชันเพื่อตรวจสอบ รวมทั้งมีมาตรการป้องกันและปลอดจากโควิด-19

ก่อนออกไปปฏิบัติหน้าที่ ผู้กำกับการ และรองผู้กำกับการ ต้องประชุมชี้แจงซักซ้อมการปฏิบัติกับตำรวจทุกผลัด ผู้กำกับการต้องออกตรวจให้มั่นใจว่าตำรวจทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่มีการทุจริต และหากพบตำรวจนายใดกระทำความผิด ให้ดำเนินการทางวินัยอย่างเด็ดขาด

มาตรการที่เกี่ยวข้องกับการยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19

โฆษก ตร.กล่าวว่าแม้สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะไม่ใช่หน่วยงานหลักในการยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่ผบ.ตร.ต้องการให้ บูรณาการการทำงานกับหน่วยงานอื่น ทั้งสาธารณสุข ฝ่ายปกครอง และทหาร

พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ยังห่วงใยกำลังพลทุกนาย โดยได้หารือกับ พล.ต.ท.โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่ (สบ 8) โรงพยาบาลตำรวจ เรื่องการตรวจยืนยันเชื้อโควิด-19 และการฉีดวัคซีนป้องกันให้กับตำรวจ เพื่อวางแนวทางร่วมกัน

ที่สำคัญผบ.ตร.ห่วงใยประชาชนที่ต้องเดินทาง จึงขอให้ปฏิบัติตามกฎจราจร เมาไม่ขับ ไม่ขับรถด้วยความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ไม่ขับรถย้อนศร ไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักการเสียชีวิตบนท้องถนน เพื่อร่วมกันทำให้อุบัติเหตุทางถนน ลดลงในเทศกาลสงกรานต์ 2564 นี้