ตร.ห่วงใย ตำรวจและประชาชน ให้คำปรึกษาผ่าน เพจ Depress We Care หรือ โทร 081 932 0000 คลายเครียดโควิด

วันที่ 14 เมษายน 2564 พ.ต.อ.หญิง ศิริกุล กฤตพิทยบูรณ์ รองโฆษก ตร. เปิดเผยว่า การแพร่ระบาดของโควิด-19 ถึงแม้ว่าจะส่งผลกระทบกับจำนวนของข้าราชการตำรวจที่ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น วันที่ 13 เม.ย.64 จำนวน 177 นาย และมีข้าราชการตำรวจที่ต้องกักตัว จำนวน 1,561 นาย โดยมีตำรวจติดเชื้อสะสม 255 นาย แต่ตำรวจทุกนายที่เหลืออยู่ยังคงพร้อมปฎิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อดูแลทุกข์สุขของพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่

และจากข้อมูลข่าวสารของเรื่องโควิด-19 อาจส่งผลกระทบถึงสภาพจิตใจของข้าราชการตำรวจและครอบครัว รวมถึงพี่น้องประชาชนทั่วไป เกิดความเครียดและวิตกกังวล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีความห่วงใยข้าราชการตำรวจกลุ่มดังกล่าว รวมถึงประชาชนที่เกิดภาวะเครียด สามารถขอรับคำปรึกษาผ่านช่องทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ Depress We Care ซึมเศร้า เราใส่ใจ หมายเลขโทรศัพท์ 081 932 0000 และสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ตลอด 24 ชม.

“ทุกปัญหามีทางออก ทุกทางออกต้องการคำปรึกษา”

สำหรับ ข้อมูลข้าราชการตำรวจติดเชื้อ และเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 นับตั้งแต่วันที่ 13 มี.ค.63 ถึง 13 เม.ย.64 เวลา 18.10 น. ซึ่งเป็นข้อมูลจาก ศปม.ตร. ดังนี้

กลุ่มติดเชื้อ
-ติดเชื้อสะสม 255 นาย
-รักษาหาย 78 นาย
-อยู่ระหว่างรักษาตัว 177 นาย

กลุ่มเสี่ยง
-กักตัวสะสม 5,487 นาย
-ครบกำหนดกักตัว 3,926 นาย
-อยู่ระหว่างกักตัว 1,561 นาย

2.รักษาตัวใน รพ.ตร. 56 นาย
รักษาตัวใน รพ.อื่น 121 นาย

3.ผู้ติดเชื้อในแต่ละหน่วย
-บช.น. 71 นาย
-ภ.5 23 นาย
-บช.ก. 20 นาย
-ภ.1, ภ.2 และ บช.ตชด.
หน่วยละ 8 นาย
-ภ.3 และ ภ.7 หน่วยละ 5 นาย
-บช.ทท. และ บช.สอท.
หน่วยละ 4 นาย
-ภ.6,ภ.9,สพฐ.ตร.,บช.ส.,สกบ. และ สกพ. หน่วยละ 2 นาย
-ภ.4,บช.ศ.,รพ.ตร.,บช.ปส.,บช.ส.สทส.,สง.ก.ตร.,สตม.,บ.ตร.,และ วน. หน่วยละ 1 นาย