ตม.ราชบุรี จับชาวเมียนมา ปลอมและใช้รอยตราประทับ สตม.

ตม.ราชบุรี บก.ตม.3 ได้ทำการสืบสวนทราบว่าในห้วงของการขออยู่ต่อและการผ่อนผันในสถานการณ์โควิด พบว่ามีนายหน้าชาวเมียนมาร่วมกับคนไทยบางราย ลักลอบปลอมเอกสารเกี่ยวกับการขออยู่ต่อให้กับแรงงานเมียนมา

จึงได้ทำการสืบสวนจนกระทั่งทราบว่า มีการกระทำความผิดดังกล่าวจริง ต่อมาสืบสวนทราบว่า มีกลุ่มคนงานต่างด้าวได้มีรอยตราประทับปลอมไว้ใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ จึงได้ออกไปตรวจสอบพบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา จำนวน 5 ราย จึงได้ขอตรวจสอบรอยตราประทับและพบว่าเป็นรอยตราปลอม

จึงได้จับกุมแรงงานทั้ง 5 รายดังกล่าว แจ้งข้อกล่าวหาว่า “ปลอมและใช้ซึ่งดวงตรา รอยตรา หรือแผ่นปะตรวจลงตรา ที่ทำปลอมขึ้นตามมาตรา 269/112” โดยหลังจากจับกุมได้ทำการซักถามขยายผลทราบว่ารอยตราดังกล่าวได้มาจากกลุ่มคนต่างด้าวและคนไทยที่มีพฤติกรรมเป็นนายหน้ารับจ้างต่อวีซ่าจริง ซึ่งได้จะขยายผลการสืบสวนจับกุมต่อไปนี้ และได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมด้วยของกลางนำส่งพนักงานสอบสวน สภ. เมืองราชบุรี เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

สตม. ขอเรียนให้ท่านทราบว่า สตม. มีมาตรการในการตรวจสอบ กวดขัน และปราบปรามการกระทำความผิดในด้านต่าง ๆ รวมทั้งดำเนินการตรวจสอบชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม กระทำผิดกฎหมาย ก่อเหตุอันตรายต่อความสงบสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ทำให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของประเทศชาติ

หากประชาชนท่านใดพบเห็นเบาะแส การกระทำความผิด กรุณาแจ้งมายัง สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เลขที่ 507 ซ.สวนพลู แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ 1178 หรือที่ www.immigration.go.th จักขอบพระคุณอย่างยิ่ง