เมาแล้วขับ กว่า 3,700 คดี ช่วงสงกรานต์ 64

กรมคุมประพฤติ เผยสถิติศาลสั่งคุมความประพฤติ เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2564 ในช่วงเทศกาล สงกรานต์ 2564 ทั้งหมด 1,648 คดี จำแนกเป็น คดีขับรถในขณะเมาสุรา 1,646 คดี คดีขับรถประมาท 2 คดี

ซึ่งมีตัวเลขสถิติยอดรวม 5 วันที่มีการควบคุมเข้มงวด (10 – 14 เม.ย. 2564) จำนวนทั้งสิ้น 3,743 คดี จำแนกเป็น คดีขับรถในขณะเมาสุรา 3,730 คดี คิดเป็นร้อยละ 99.66 คดีขับเสพ 11คดีคิดเป็นร้อยละ 0.29 คดีขับรถประมาท 2 คดี คิดเป็นร้อยละ 0.05

โดยจังหวัดที่มีสถิติคดีขับรถขณะเมาสุราสะสมสูงสุด 3 อันดับ จ.ชัยภูมิ จำนวน 290 คดี จ.เชียงราย จำนวน 264 คดี และ จ.บุรีรัมย์ จำนวน 251 คดี