จองคิวตรวจประวัติอาชญากรผ่านเว็บไซต์

กองทะเบียนประวัติอาชญากรพร้อมให้บริการประชาชนตรวจสอบประวัติอาชญากร ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโควิด-19 โดยประชาชนสามารถรับบัตรคิวด้วยตนเอง หรือจองผ่านออนไลน์  โดยเข้าไปที่กองทะเบียนประวัติอาชญากร www.criminal.police.go.th คลิกที่งานบริการจองคิวออนไลน์

ทั้งนี้เมื่อประชาชนมาถึงจะมีจุดคัดกรองให้ตรวจวัดอุณหภูมิและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ก่อนจะรอรับบัตรคิว ซึ่งเจ้าหน้าที่จะปล่อยแถวครั้งละ 45 คนให้ไปยังอาคาร 7 กองทะเบียนประวัติอาชญากร ตรวจเอกสารเพื่อคัดแยกวิธีตรวจประวัติ และชำระค่าธรรมเนียมพร้อมออกใบเสร็จ ซึ่งผลการตรวจด้วยหมายเลข 13 หลัก ประชาชนนำเอกสารกลับได้ทันที แต่การตรวจด้วยการพิมพ์ลายนิ้วมือเจ้าหน้าที่จะส่งเอกสารส่งไปยังหน่วยงานหรือบริษัทต้นสังกัดหลังจากเข้าตรวจ 2 สัปดาห์

https://www.facebook.com/royalthaipolice/videos/461648438254790