7 วันอันตราย อุบัติเหตุ 2,365 ครั้ง เสียชีวิต 277 ราย

สถิติอุบัติเหตุทางถนน 7 วันอันตรายสงกรานต์ ประจำวันที่ 16 เมษายน 2564 ซึ่งเป็นวันที่ 7 ของการรณรงค์ “สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด” เกิดอุบัติเหตุ 253 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 26 ราย ผู้บาดเจ็บ 255 คน  สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ ขับรถเร็ว  35.18% ดื่มแล้วขับ 22.13% ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือรถจักรยานยนต์ 83.27% ส่วนใหญ่เกิดบนเส้นทางตรง 58.10% ถนนกรมทาง 39.13% ถนนใน อบต./หมู่บ้าน 37.15% ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดเวลา 16.01 – 20.00 น.

ทั้งนี้ ได้จัดตั้งจุดตรวจหลัก 1,908 จุด เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 59,389 คน เรียกตรวจยานพาหนะ 316,725 คัน มีผู้ถูกดำเนินคดี รวม 65,549 ราย มีความผิดฐานไม่มีใบขับขี่ 15,631 ราย ไม่สวมหมวกนิรภัย 15,201 ราย โดยจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือจังหวัดนครศรีธรรมราช 15 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด คือจังหวัดอุบลราชธานี 3 ราย จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด คือจังหวัดนครศรีธรรมราช 14 คน