ตำรวจนครบาล สรุปผลการปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พบเมาแล้วขับไม่ถึงร้อยคดี

กองบัญชาการตํารวจนครบาล ได้รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตํารวจตามมาตรการที่กําหนดในช่วงเทศกาล สงกรานต์ พ.ศ.2564 สามารถสรุปได้ดังนี้

โครงการฝากบ้าน 4.0 จํานวนบ้านที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 762 หลัง

ส่วนผลการกวดขันจับกุมตามมาตรการ 10 ข้อหาหลัก ดังนี้  1. ความเร็วเกินกําหนด 548 คดี 2. ขับย้อนศร 211 คดี 3. ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร  363 คดี 4. ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 716 คดี 5. ไม่มีขับขี่ 1,889 คดี