บช.น. ชี้แจงดำเนินคดีกลุ่มผู้ชุมนุมช่วงเดือน เม.ย.64

ตำรวจนครบาล ชี้แจงกรณี สน.ชนะสงคราม ดำเนินคดีกลุ่มสามัคคีประชาชน เพื่อประชาธิปไตย ที่มีการชุมนุมที่บริเวณอนุสรณ์สถาน พฤษภา 35 สวนสันติพร เมื่อวันที่ 4, 5 และ 7 เม.ย.64 ซึ่งเป็นช่วงการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ข้อกำหนดและประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยได้ดำเนินคดีกับแกนนำผู้ที่ขึ้นปราศรัยในแต่ละวันแยกเป็นคดี ดังต่อไปนี้

การชุมนุมเมื่อวันที่ 4 เม.ย.64 ดำเนินคดีกลุ่มผู้ชุมนุมรวม 18 คน ข้อหาฝ่าฝืนข้อกำหนดออกตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ โดยได้ออกหมายเรียกผู้ต้องหาทั้งหมดให้มาพบในวันที่ 15-16 เม.ย.64 ซึ่งผู้ต้องหาทั้งหมดได้ขอเลื่อนเข้าพบวันที่ 13-14 พ.ค.64

การชุมนุมเมื่อวันที่ 5 เม.ย.64 ดำเนินคดีกลุ่มผู้ชุมนุมรวม 14 คน ข้อหาฝ่าฝืนข้อกำหนดออกตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ โดยได้ออกหมายเรียกผู้ต้องหาทั้งหมดมาพบในวันที่ 26 เม.ย.64

การชุมนุมเมื่อวันที่ 7 เม.ย.64 ดำเนินคดีกลุ่มผู้ชุมนุมข้อหาฝ่าฝืนข้อกำหนดตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ โดยจะได้ออกหมายเรียกผู้ต้องหาให้มาพบในวันที่ 29 เม.ย.64