ผบช.ก.ห่วงใยวิกฤตโควิดโคราชลุกลามหนัก มอบจิตอาสา 904 ตำรวจทางหลวง ส่งมอบชุด PPE ช่วย “นักรบเสื้อกาวน์” โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

19 เมษายน 2564 ที่มูลนิธิ 100 ปี โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จ.นครราชสีมา พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง มอบหมายให้จิตอาสา 904 พ.ต.ท.วิษณุ คำโนนม่วง สารวัตรตำรวจทางหลวงนครราชสีมา จิตอาสาตำรวจทางหลวงนครราชสีมา และชมรมฮักเขาใหญ่ ร่วมกันเป็นตัวแทนมอบชุด PPE จำนวน 100 ชุด และ Goggle แว่นตา จำนวน 37 อัน ให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เพื่อช่วยสนับสนุนการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทางการแพทย์และพยาบาลในพื้นที่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ซึ่งมีนายแพทย์อนุชิต นิยมปัทมะ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินหายใจ กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เป็นผู้รับมอบ

โดยพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นวงกว้าง ล่าสุด มีผู้ป่วยติดเชื้อสะสมใน มีผู้ติดเชื้อแล้วทั้งหมด 273 ราย และมีผู้ป่วยปอดติดอักเสบกว่า 40 ราย ซึ่งบุคลากรทางการแพทย์ตามโรงพยาบาล เป็นกลุ่มเสี่ยงมากที่สุดที่ต้องไปสัมผัสผู้ป่วยโควิด และต้องดูแลรักษาสุขภาพตัวเอง และครอบครัวด้วย จึงต้องระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนช่วยบุคลากรทางการแพทย์เหล่านี้ที่กำลังรบกับเชื้อโรค ศัตรูที่มองไม่เห็น จึงมีความเสี่ยงสูงเป็นอย่างมาก แต่บุคลากรทางการแพทย์ก็มีชีวิตและมีครอบครัวเหมือนประชาชนทั่วไป การปฏิบัติงานด้วยความเสียสละของบุคลากรทางการแพทย์จึงถือว่ามีความกล้าหาญ และยอมเสียสละเพื่อพวกเราหลายเท่า ถ้าไม่มีบุคลากรการแพทย์ หรือนักรบเสื้อกาวน์ ประเทศไทยต้องแย่อย่างแน่นอน ดังนั้น ต้องร่วมกันสร้างพลังและขวัญกำลังใจให้นักรบเสื้อกาวน์เหล่านี้ ไม่ใช่ฐานะตำรวจ แต่ในฐานะที่เป็นพี่น้องคนไทยด้วยกัน