“บิ๊กเด่น” เปิดปฏิบัติการสืบสวนออนไลน์ ป้องกันการมั่วสุม แพร่ระบาดโควิด-19

พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร. ปฏิบัติราชการแทน ผบ.ตร.  ได้มีวิทยุในราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ระบุถึงห้วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 พบว่าบางพื้นที่มีการมั่วสุมหรือจัดกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค เช่น การจัดงานเลี้ยงรื่นเริง การมั่วสุมดื่มสุรา ตามที่ปรากฏตามสื่อสังคมออนไลน์ แล้วมีการดำเนินคดีในภายหลัง จึงได้มีการกำชับการให้เพิ่มการสืบสวนหาข่าวจากสื่อสังคมออนไลน์และสืบสวนทางกายภาพ และรับแจ้งเบาะแสจากประชาชน ให้ทราบความเคลื่อนไหวของกลุ่มบุคคลที่รวมตัวกันมั่วสุมในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค เพื่อใช้ป็นแนวทางในการวางมาตรการป้องกัน ระงับยับยั้ง และสืบสวนจับกุมดำเนินคดีตามกฎหมาย

นอกจากนี้ยังให้ผู้บังคับบัญชาระดับ บช/ภ. และ บก/ภจว.ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่และวางระบบการคัดกรองประชาชนผู้มาติดต่อราชการให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรค การใช้งานแอปพลิเคชัน ไทยชนะอย่างเคร่งครัด โดยให้มีผู้รับผิดชอบควบคุม กำกับ ดูแล อย่างชัดเจน