นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ มอบกำลังใจพร้อมอาหาร เครื่องดื่มบุคลากร รพ.ตำรวจ

คุณรัตนาภรณ์ สีวลีพันธ์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ ส่งการ์ดพร้อมข้อความในนามของสมาคมแม่บ้านตำรวจ ขอเป็นหนึ่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลตำรวจ เมื่อวันพุธที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 10.30 น. ณ โรงพยาบาลสนาม โรงพยาบาลตำรวจ พร้อมอาหารกลางวัน ขนม และเครื่องดื่ม ตลอดทั้งอาทิตย์

เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีม แพทย์ พยาบาล พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตำรวจ โดยมี พล.ต.ต.หญิง กรทอง การพานิช กรรมการบริหารสมาคมฯ คุณพิกุลอรุณ พิชิตชัยศิริ เลขานุการสมาคมฯ และคุณอังคณา ปรักกมะกุล เหรัญญิกสมาคมฯ เป็นผู้แทนในการมอบ

ทั้งนี้ ทางสมาคมแม่บ้านตำรวจ ได้สนับสนุนอาหารกลางวัน ขนม เครื่องดื่ม จากฝีมือของสมาชิกชมรมแม่บ้านตำรวจภูธร ภาค1 , ชมรมแม่บ้านตำรวจนครบาล ชมรมแม่บ้านตำรวจ ปส. และชมรมแม่บ้านตำรวจท่องเที่ยว และสมาชิกครอบครัวตำรวจที่โพสต์ขายใน Police Market Place เพื่อเป็นการช่วยสนับสนุนการพัฒนาอาชีพของครอบครัวตำรวจอีกทางหนึ่ง