ผบ.ตร. เผยแนวทางการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ของข้าราชการตำรวจ 5 ข้อที่ควรเผยแพร่

พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้เผยแนวทางการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ของข้าราชการตำรวจ 5 ข้อที่ควรเผยแพร่ บนสื่อสังคมออนไลน์

  1. คำแนะนำความรู้ด้านกฎหมาย เพื่อตักเตือนประชาชน ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ แสวงหาความร่วมมือจากประชาชน
  2. ข้อมูลข่าวสารชี้แจงประชาชน กรณีมีการบิดเบือน เพื่อชี้แจงภาพลักษณ์ที่ดีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยภายใต้กำกับดแลของโฆษก หรือผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจ
  3. ผลงาน ผลการปฏิบัติงานของหน่วยภายใต้กรอบปฏิบัติการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนของตร.
  4. ข่าวสารข้อมูลส่วนตัวใดๆที่ไม่ขัดต่อจริยธรรม และจรรยาบรรณตำรวจ ไม่ผิดระเบียบ กฎหมาย ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายต่อผู้หนึ่งผู้ใด
  5. การเพิ่มช่องทางรับฟัง รับข่าวสารเบาะแสจากประชาชน