โรงพยาบาลตำรวจ เเจ้งเเนวทางการให้บริการผู้ป่วย

22 เมษายน 2564 โรงพยาบาลตำรวจ เเจ้งเเนวทางการให้บริการผู้ป่วย เนื่องจากสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการ ทางโรงพยาบาลตำรวจจึงขอแจ้งแนวทางในการให้บริการดังนี้

  1. งดให้บริการห้องฉุกเฉินและอุบัติเหตุ เปิดให้บริการเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตที่มีความจำเป็นเร่งด่วน
  2. งดให้บริการคลินิกนอกเวลาราชการ
  3. งดผ่าตัดและหัตถการที่ไม่จำเป็น ยกเว้น กรณีฉุกเฉิน หรือเร่งด่วน
  4. ลดการให้บริการผู้ป่วยนอก ( OPD )
  • ขอความร่วมมือผู้ป่วยที่ไม่มีอาการรีบด่วนติดต่อเลื่อนนัด ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่ในบัตรนัดของท่าน
  • แนะนำให้ใช้บริการโครงการรับยาทางไปรษณีย์ และนัดรับยาที่โรงพยาบาลตำรวจ (PGH Connect)

5. งดเยี่ยมผู้ป่วยใน

ทั้งนี้ ทางโรงพยาบาลตำรวจขออภัยในความไม่สะดวก