สมาคมแม่บ้านตำรวจ มอบชุดป้องกัน โควิด-19 ให้บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลตำรวจ

คุณรัตนาภรณ์ สีวลีพันธ์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ พร้อมด้วย คุณอุชัญญา ปราสาททองโอสถ อุปนายกสมาคมฯ พล.ต.ต. หญิงกรทอง การพานิช กรรมการบริหารสมาคมฯ คุณพิกุลอรุณ พิชิตชัยศิริ เลขานุการสมาคมฯ และคุณอังคณา ปรักกมะกุล เหรัญญิกสมาคมฯ ในนามของสมาคมแม่บ้านตำรวจ มอบชุด PPE (Dupont 600 plus) จำนวน 1,500 ชุด , Isolation Gown จำนวน 10,000 ชุด และ หน้ากากอนามัย N95 Respirator Mask จำนวน 10,000 ชิ้น รวมมูลค่า 1,081,500 บาท โดยมี พล.ต.ท.โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่ รพ.ตร. และคณะเป็นผู้รับมอบ เมื่อวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 ณ ตึก มภร. รพ.ตร.

เพื่อสนับสนุนการทำงานบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลตำรวจ สู้ภัยโควิด-19 รวมทั้งได้สนับสนุนอาหารกลางวัน ขนม ,เครื่องดื่ม จากฝีมือของสมาชิกชมรมแม่บ้านตำรวจภูธร ภาค1 , ชมรมแม่บ้านตำรวจนครบาล ชมรมแม่บ้านตำรวจ ปส. และชมรมแม่บ้านตำรวจท่องเที่ยว และสมาชิกครอบครัวตำรวจที่โพสต์ขายใน Police Market Place เพื่อเป็นการช่วยสนับสนุนการพัฒนาอาชีพของครอบครัวตำรวจอีกทางหนึ่ง