โฆษก ตร. เปิดเผยประชุมคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 5 พบมีข้าราชการตำรวจกระทำผิดถูกให้ออกจากราชการ 17 นาย

พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษก ตร. เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ครั้งที่ 5/2564 และการประชุมคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) ครั้งที่ 3/2564 สำหรับประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมผ่านระบบวิดีโอทางไกล ซึ่งมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสำนักงานตำรวจเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นในการประชุม เพื่อรับฟังรายงานผลการดำเนินการของคณะอนุกรรมการข้าราชการตำรวจด้านต่างๆ
การประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะอนุกรรมการข้าราชการตำรวจด้านวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และบริหารทรัพยากรบุคคล โดยในที่ประชุม ได้รายงานข้อมูลการกระทำผิดวินัยร้ายแรง ของข้าราชการตำรวจ เดือน มี.ค. 2564 มีข้าราชการตำรวจลงโทษทั้งสิ้น จำนวน 27 นาย เป็นการไล่ออกจากราชการ จำนวน 17 นาย ปลดออกจากราชการ จำนวน 8 นาย และให้ออกจากราชการ จำนวน 2 นาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือน ม.ค.-มี.ค. 2564 มีข้าราชการตำรวจถูกลงโทษทั้งสิ้น จำนวน 66 นาย เป็นการไล่ออกจากราชการ จำนวน 51 นาย ปลดออกจากราชการ จำนวน 12 นาย และให้ออกจากราชการ จำนวน 3 นาย.