โฆษก ตร.ย้ำ อยากให้เห็นความสำคัญในการสวมหน้ากากอนามัย เพื่อช่วยกันยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด–19 มากกว่า สวมเพื่อไม่ให้ถูกปรับ


โฆษก ตร.ย้ำว่าไม่ต้องการให้มุ่งประเด็นว่าต้องสวมหน้ากากอนามัย เพื่อไม่ให้ถูกปรับ หรือต้องเสียค่าปรับมาก หรือ น้อย แต่อยากให้เห็นความสำคัญในการสวมหน้ากากอนามัย เพื่อช่วยกันยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด–19 มากกว่า

พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ(โฆษก ตร.) ยังกล่าวถึงการดำเนินคดีผู้ที่ฝ่าฝืนไม่สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เมื่อออกนอกเคหสถาน โดยยืนยันว่า การปรับครั้งแรกต้องปรับขั้นต่ำ 6,000 บาท ความผิดครั้งที่ 2 ปรับ 12,000 บาท และ ความผิดครั้งที่ 3 ปรับสูงสุดเป็นเงิน 20,000 บาท

แต่ทั้งนี้ กฎหมายมีหลักเกณฑ์ลดค่าปรับได้ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นตามสภาพของบุคคล ผู้ที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ ผู้ที่มีภาพสังคมเศรษฐกิจที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการเสียค่าปรับ เป็นต้น ซึ่งพนักงานสอบสวนสามารถพิจารณาให้น้อยกว่าที่กำหนดได้ แต่ต้องไปต่ำกว่า 1 ใน 3 คือต้องจ่ายไม่น้อยกว่า 2,000 บาท

ซึ่งตามหลักของกฏหมาย หากผู้ถูกกระทำผิดไม่ยินยอมให้ปรับขั้นต่ำเป็นเงิน 6,000 บาท หรือ ไม่สามารถนำค่าปรับมาเสียตามที่เปรียบเทียบได้แล้ว พนักงานสอบสวนต้องทำสำนวนคดีส่งฟ้องศาล เพื่อให้ศาลใช้ดุลยพินิจพิจารณาต่อไป
#โควิด #ตำรวจ